Leescoach

Remedial Teaching – bijles en taalhulp bij begrijpend lezen en schrijven

GRATIS BIJLES in de Nederlandse taal voor 2 leerlingen en 1 volwassenen

Als lezen en schrijven moeizaam gaat
Leren en lezen is leuk als kinderen succes ervaren en merken dat ze beter worden. Dat stimuleert ze om nog meer te leren en te gaan lezen. Maar als het niet lukt door een taalachterstand, terwijl ze ontzettend hun best doen, dan is dit erg frustrerend. Lezen wordt dan steeds minder leuk. De motivatie en het zelfvertrouwen daalt steeds verder. Dan is bijles en taalhulp, ofwel remedial teaching, een uitkomst. Samen gaan we het leesplezier weer voorop zetten.

Lees- en taalproblemen beginnen vaak al in groep 3. Dit kan komen doordat er op school te weinig aandacht en/of tijd geschonken wordt aan lezen en schrijven. De leerkracht heeft het te druk, of het kind kan het tempo niet bijhouden in de klas. Deze taalachterstand blijft doorwerken in de rest van hun leven.

Taal op zich is iets technisch wat puur aan te leren is. Dat kost enige moeite, maar als je eenmaal een tekst kan begrijpen dan ontstaat weer plezier in lezen. D.m.v. remedial teaching wil ik graag kinderen helpen bij het goed leren lezen en schrijven om ze weer op weg te helpen. Als je goed kunt lezen kun je ook goed leren.
Dit geldt ook voor volwassenen en buitenlanders/statushouders. Iedereen is welkom.

Maatwerk
Alle lessen worden samen met de ouder(s) of met de (jong) volwassene zelf aan de hand van de leerbehoefte van elke leerling afzonderlijk op maat gemaakt en aangeboden. Ook kinderen met dyslexie zijn welkom.

Ik ben aangesloten bij ABC Taal. Voor meer informatie over deze vorm van Remedial Teaching: zie https://www.abctaal.nl

Waarom bijles in de Nederlandse taal
Ik maak mij zorgen over de grote groep leerlingen die niet goed kunnen lezen als ze van school komen of vroegtijdig school hebben verlaten. Deze laaggeletterdheid heeft grote impact op de rest van hun leven. Ze hebben minder kans op een (goede) baan omdat ze niet toegelaten worden op een (gewenste) studie. Ze moeten daardoor onder hun niveau presteren.
Ook sommige volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven en kunnen niet optimaal functioneren in onze maatschappij. Zij kunnen slecht een brief van de overheid of van hun werkgever lezen of formulieren (online) invullen, hebben moeite met een boek, de krant, tijdschrift, (online) artikelen, handleidingen, social media berichten, etc. te lezen. Maar vooral hun eigenwaarde wordt aangetast.

Werkwijze

Voorstellen

Leescoach en taalcoach Overloon geeft taalhulp bij goed leren lezen en schrijven.