TaalcoachOverloon

Remedial Teaching – taalhulp bij lezen en schrijven

In september 2023 ben ik begonnen aan de opleiding tot Remedial Teacher bij ABC Taal.nl. De reden is dat ik mij zorgen maak over de grote groep leerlingen die niet goed kan lezen als ze van school komen of vroegtijdig school hebben verlaten. Deze laaggeletterdheid heeft grote impact op de rest van hun leven. Zij kunnen slecht een brief van de overheid of van hun werkgever lezen of formulieren (online) invullen, hebben moeite met de krant, tijdschrift, (online) artikelen, handleidingen, social media berichten, etc. te lezen. Ze hebben minder kans op een (goede) baan omdat ze niet toegelaten worden op een (gewenste) studie. Ze moeten daardoor onder hun niveau instromen en presteren. Maar vooral hun eigenwaarde wordt aangetast.

Lees- en taalproblemen beginnen vaak al in groep 3. Dit kan komen doordat er op school te weinig aandacht en/of tijd geschonken wordt aan lezen en schrijven. De leerkracht heeft het te druk, of het kind kan het tempo niet bijhouden in de klas.

Als leescoach en taalcoach wil ik graag jonge kinderen en jong volwassenen helpen bij het goed leren lezen en schrijven om ze op weg te helpen naar een rooskleurige toekomst. Natuurlijk zijn ‘oudere’ volwassenen ook altijd welkom.

Andere aanpak
De methode DE Haan die ABC taal gebruikt is anders dan de lesstof die op school gegeven wordt. We gaan op de ‘vroegere manier’ spellen met de namen van de letters van het alfabet en niet verklanken (hakken en plakken). Als je bij het schrijven op je gehoor afgaat kunnen er fouten ontstaan zoals: sgoen (schoen), blouw (blauw), hont (hond), brenkt (brengt), sguuw (schuuw), srijft (schrijft), boomen (bomen), etc. ‘Schrijven wat je hoort’ is een onbetrouwbare strategie.
De remedial teachers van ABC Taal.nl leren leerlingen woorden te spellen met de letters van het alfabet. Het is even omschakelen maar eenmaal gewend aan deze methode behaalt een leerling betere resultaten op spellinggebied. Alle kinderen hebben baat bij deze aanpak, maar voor visueel ingestelde leerlingen geldt dit extra.

Alle leerlingen krijgen leeskaartjes met spellingregels aangereikt. Ons uitgangspunt is namelijk: Schrijft een leerling een woord verkeerd, dan kent hij de betreffende regel niet.
Bijvoorbeeld: sgoen of schoen?
Regel: Als ik de s en de g na elkaar hoor, schrijf ik sch (behalve bij nieuwsgierig)

Iedere leerling krijgt ook les in grammatica. Heel veel problemen in de spelling hebben te maken met grammatica. Denk aan vertelt of verteld, u of uw, word of wordt, drukken of drukke…

Maatwerk
Alle lessen worden samen met de ouder(s) of met de jong volwassene zelf aan de hand van de leerbehoefte van elke leerling afzonderlijk op maat gemaakt en aangeboden. Ook kinderen met dyslexie zijn welkom.

Voor meer informatie over deze vorm van Remedial Teaching: zie https://www.abctaal.nl

GEVRAAGD
Voor mijn opleiding zoek ik nog 2 lagere school leerlingen of 1 (jong) volwassene die GRATIS begeleid willen worden tijdens mijn studie (tot 1 februari 2024).
Voor meer informatie kun je mij even bellen of mailen.

OVER MIJ
Mijn naam is Hélène Heijs – van der Vlist. Ik ben 61 jaar en woonachtig in Overloon. Sommigen kennen mij als hondencoach of van het Voedselbos In ‘t Holt. Ik heb als tiener de VWO met o.a. de talen Nederlands, Engels en Duits succesvol afgerond. Daarna heb ik de opleiding tot directiesecretaresse bij Schoevers gedaan. Vele jaren heb ik als (directie)secretaresse gewerkt, enkele jaren als correspondent voor een lokale krant, en nu sinds vele jaren ben ik hondencoach/-gedragstherapeut waarbij ik mijn bevindingen en aanbevelingen altijd in een verslag zet en die aan de klant toestuur. Ik maak vaak verslagen voor de fotografieclub waar ik lid van ben. En ik heb 2 hondenboeken geschreven. Mijn eigen kinderen heb ik vroeger thuis begeleid. Dus ’taal’ zit mij in het bloed en daarom zou ik graag kinderen van de basisschool en jong volwassenen extra willen ondersteunen, want taal is cruciaal in het dagelijks leven.
Ook wil ik volwassenen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal gaan begeleiden, ook op de computer, laptop of tablet.

Leescoach en taalcoach Overloon geeft taalhulp bij goed leren lezen en schrijven.